A tanfolyam részletei

A 14 órás tanfolyam elsődleges célja a diákok tanulási hatékonyságának feltérképezése és fejlesztése.

A tanfolyam során a gyermekeket megismertetjük:

  • a tanulásra legalkalmasabb feltételekkel (időpont, hely, tantárgyak sorrendje)
  • tanulási motivációt növelő trükkökkel
  • teljesítményszorongást csökkentő módszerekkel
  • figyelem- és memóriafejlesztő stratégiákkal
  • az olvasás/szövegértés fejlesztésével
  • lényegkiemeléssel és jegyzetkészítéssel kapcsolatos praktikákkal
  • hatékony és eredményes probléma-megoldási és tanulási technikákkal
  • a tantárgyak megtanulásához kapcsolódó fortélyokkal

Mindezen technikák és módszerek elsajátításával a tanulóknak lehetőségük nyílik arra, hogy minél rövidebb idő alatt minél mélyebb és tartósabb tudásra tegyenek szert, mely által sikeresebbek lehetnek az iskola keretein belül és kívül egyaránt.

Tanfolyamainkat több különböző korcsoportban indítjuk az általános iskola 5. osztályos tanulóitól az érettségi előtt álló diákokig (10-18 év).

A tanfolyam elején tanulási képességfelmérő feladatsorral vizsgáljuk a tanulás folyamatát leginkább meghatározó képességeket/funkciókat.

A tananyag átadása mellett folyamatosan figyelemmel kísérjük diákjaink órai aktivitását, viselkedésüket, feladatmegoldásaikat, hogy feltérképezzük és tetten érjük a nehézséget okozó problémás területeket. Ez a folyamat személyes odafigyelést kíván, melyből adódóan tanóráink kis csoportos foglalkozások keretében zajlanak (10-12 max 15 fő). A szülőknek a tanfolyam utolsó alkalmán részletes tájékoztatást nyújtunk gyerekük egyéni erősségeiről, gyengeségeiről és fejlődési lehetőségeiről, valamint az órán készült jegyzetek és nyomtatott feladatlapok segítségével folyamatosan követhetik, ellenőrizhetik a tréningen tanultakat.

A tanfolyam végén a szülőknek összefoglaló órát tartunk (grátisz), melyen a tanulás folyamatának legfőbb mozzanatait és a tanult módszereket vesszük sorra. Ezen alkalommal az egyes témaköröket részletekbe menően nincs lehetőség átbeszélni, azonban a legfontosabb szempontok áttekintésével összefüggéseiben láthatják a teljes tanulási folyamatot, így könnyebben segíthetik és támogathatják gyermeküket a tanult módszerek alkalmazásában.

A tanfolyam heti rendszerességű és összesen 14 órából áll.

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. áprilisától online távoktatásban is hirdetünk tanulástechnika tanfolyamokat a hatékony otthoni tanulás segítésére. (részletek)

Hirdetünk 20 órás (5x 4óra) intenzív nyári tanulástechnika tanfolyamot is, melynek anyaga megegyezik az őszi és tavaszi tanfolyamaink anyagával, némileg kibővítve olyan témák gyakoroltatásával, melyre az évközi tanfolyamokon otthon is lehetőség nyílik. (részletek)

Kedvezményes díjaink

  • Testvér kedvezmény: Ugyanazon félévben jelentkező testvérek esetén az egyik jelentkező díjából 50% kedvezményt biztosítunk (bővebben)
  • Csoportos kedvezmény: min. 3 fős “csoport” (osztálytársak, barátok) ugyanazon tanfolyamra történő jelentkezése esetén a csoport minden tagjának díjából 20% kedvezményt biztosítunk (bővebben)

Jelentkezni lehet:

Kurzusaink:

Egyetemisták és felnőttek számára 6 alkalmas tanfolyamunkat kínáljuk (heti rendszerességgel, 6×2 óra)

Ezen tanfolyamunkról bővebben az alábbi linken olvashat.

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,